петък, юли 15, 2011

Из работата на един съвет на министри в една държава:

..."Точка 27

Проект на Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP

БОЙКО БОРИСОВ: Това касапи ли са?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: С приемането на тази наредба се дава възможност да се обучават правоспособни класификатори, които ще въвеждат в практика европейските стандарти за класификация на кланичните трупове от говеда, овце и свине по скалата EUROP. Тъй като се дават субсидии на базата на кланичен труп, това са хора, които ще класифицират труповете в коя категория попадат. Но не са самите касапи.

БОЙКО БОРИСОВ: Сиреч, единият като го коли, другият казва дали трупът е угоен добре или не.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Точно така, това са тези, които са нещо като "ОТК"..

БОЙКО БОРИСОВ: Едно време имаше оператор на биологична единица, овчар. Между другото, като дойде повиквателната ми, Дянков, чета: "мото-стрелкови войски" и изпаднах в дива радост, казвам: Ето това е, мотори, оттам стреляш, нападаме… А всъщност от всичко това под мото-стрелкови войски разбирай кашик, пехотинец – само тичаш. Возенето е просто да те изкарат на подножието на баира, дотам е возенето. И оттам нататък е само тичане, въобще за мотори не става и въпрос. А качването във возилото, както би го нарекъл ти, това е един бронетранспортьор, седем души, отделението, се качвахме за девет секунди. Нали правилно казвам, Аню Ангелов? Седем души с пълно бойно снаряжение през един ей такъв отвор. Ей такива знаеш ли колко ги знам: "Напред, пехотинци, напред, диви кози!" като кажеше взводният, а той – един баир, край нямаше във височината! Затова оттогава така внимателно вниквам в подобни "оператори", както "класификатор на кланични трупове", да знаем какво определяме.

Приемаме точка 27".

Оставям всичко това без никакъв коментар!