петък, април 15, 2011

На заем от Чудомир

През 1962 година Чудомир пише в дневника си:

"Култът към личността" се струпа с цялата си тежест върху широкия гръб на Вълко Червенков. Яка му душа, ако може да го понесе.*

Ако сменим името на Червенков, с това на настоящия ни премиер, това изречение ще е точно толкова актуално сега, колкото е било и през 1962 година.
__________
* През същата година Вълко Червенков е изключен от партията. Той научава това от страниците на "Работническо Дело".

п.с. Благодарности на RationalNumber за историческата бележка под линия.