сряда, май 16, 2012

Притча за гегата

Снимка: LostBulgaria.com
Един заблуден турист попаднал на място, където овчар пасял овцете си, а овчарските му кучета кротко си лежали под дебелите сенки. Станало му интересно и доближил по-близо. Като "натрапник" той очаквал, че кучетата ще скочат и ще го залаят, но те дори не го погледнали.

Отишъл тогава заблудения турист до овчаря и го попитал:
- Не ти пазят добре кучетата. Не те ли е страх, че някой ще ти открадне овцете?
- А, че ги окрадне. Я ги гледай колко са големи!
- Е хубаво де, но аз дойдох без никакви притеснения и те дори не ме погледнаха.

Тогава овчаря се поизправил леко на гегата и извикал:
- ВУКООО ИДЕЕЕЕ!

В този момент овчарските кучета скочили, показали зъби и започнали да ръмжат и да обикалят стадото като обезумели.

Изненадан заблуденият турист се обърнал с ококорени очи към овчаря и попитал:
- Как си ги обучил така!?
 - Гегата е дълга!