четвъртък, февруари 19, 2009

23.05.2007 09:59 - Епизод 2

БЕЗПЛАТНА ОБЯВА:

Клуб на пенсионера съобщава, че всеки четвъртък ще организира нетрадиционно и забавно изучаване на правилата за движение по пътищата. Първият урок ще запознае членуващите с възможностите, които предлага уличното движение.
Разбира се за целта, още във вторник ще се разпространят брошури във всички градове с текста на песента на Тодор Колев: „Камион ме блъсна”
Този четвъртък, ще обърнем повече внимание на онази част от текста, която засяга пенсионерския ни живот по улиците и по-конкретно:
„За стари баби - гумите са слаби,
за млади другарки се вземат други мерки.”
Ще има също така по-задълбочен анализ на припева:
”Камион ме блъсна, трактора ме гази,
багер ме товари в една лека кола.”
Заповядайте в клуба на пенсионера – този четвъртък. На песни, танци и кисело мляко.
А движението по пътищата – да си гледа работата!

Няма коментари:

Публикуване на коментар