четвъртък, февруари 19, 2009

31.05.2006 01:19 - GooglePrutz

Знаете ли как се нарича новия продукт на Google? Не! Не е Mini.

Mini е стар. На няколко дни!Ето как изглежда новия продукт на тези, които наследиха най-лошото от Microsoft и които според моите лични съждения ще станат още по-зли.

Преди около час и половина решихем да разцъкаме отново Google Earth. И с голяма изненада научихме, че Елин Пелин вече се нарича Flin Pelin (Флин Пелин)!

Дали ИК Труд не държаха авторските права?

Дали няма да заведат дело за „пиратлък” срещу Google?

Това не зная и не ме интересува.

Грешката иначе си е вярна. Вярна е защото открихме още едно малко селце, което според табелите в страната ни се нарича Дъбово, но според Google е Labovo (тук произношението зависи от вас).

Не се занимавахме с издирването на други подобни истини, защото знаем, че винаги можем да разчитаме на Google.

Вече и децата знаят двата най-популярни израза за търсачката им:

1 - Google It!*

2 - Ask Google before you ask stupid questions!**

Ще очаквам и вие да помогнете в поправките, за да съставим списък и да го дадем на НикитУ. Че да ни образова той веднъж за винаги!

* - Гугли това (бел.пр.)

** - Питай Гуглиту, преди да ми се правиш на отворен (бел.пр.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар