четвъртък, февруари 19, 2009

02.08.2007 12:24 - Да бъда или да не бъда... АГЕНТ?

Хайде... Ще бъда!

ДЕНЯТ НА ЕДИН ДЕСЕБАР!

Да живей, живей труда!

Малка добавка из дневника на Чудомир от 1948 година:

19 април

Предпървомайска треска. От мене искат два грамадни портрета на Сталин и Димитров с бои за "Искра", профгрупата иска да им направя стенвестник, младежката организация иска да им напиша битова сценка, заедно с колектива ще украсяваме и площада с карикатури, портрети, лозунги и т.н. Яка ти душа, Чудомире!

21 април

Нови поръчки. Не стигат тези, а ще трябва да нарисуваш две тройки: Маркс, Енгелс и Ленин и Сталин, Тито, Димитров. Освен тях искаме портрети на Кирков и Благоев. Така казва председателят на "Искра". Дръж се, Митре!

* * *

30 април

Часът е четири. Нарисувал съм досега 2 Сталина, 2 Георги Димитров, 4 ударници, М-р Трайков, три плаката, една картина за стенвестник и друга за стенвестник в прогимназията. Искат още портрети на Кирков и Благоев. Голям ударник се извъдих напоследък. В долния етаж библиотекарите и разсилните от няколко дена стягат утрешния обед. Библиотеката и читалището напомнят на Хоремаг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар